Chuyên Mục
Thu hút đầu tư cho lĩnh vực CNTT và truyền thông Nhịp sống số

Thu hút đầu tư cho lĩnh vực CNTT và truyền thông

T.HÀ 18-10-2017 20:43

TTO - Đầu tư vào ngành CNTT và truyền thông sẽ giúp tất cả các ngành kinh tế khác cùng phát triển, giúp các doanh nghiệp ở những lĩnh vực khác cùng sử dụng lợi ích mà CNTT đem lại để giúp cho nền kinh tế phát triển hiệu quả hơn.

Xem thêm
Top