Chuyên Mục

​TP.HCM xây dựng đề án wifi miễn phí

TTO - UBND TP.HCM vừa đồng ý về mặt chủ trương cho xây dựng đề án chi tiết cung cấp wifi miễn phí phục vụ cộng đồng, doanh nghiệp, phát triển du lịch và tiến đến xây dựng TP thông minh.

Chỉ đạo này được ông Trần Vĩnh Tuyến đưa ra khi kết luận cuộc làm việc mới đây với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND Q.1, UBND Q.3 và công ty cổ phần IPPLUS.

Ông Tuyến giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công ty IPPLUS xây dựng đề án wifi miễn phí, đảm bảo theo đúng quy định trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực wifi, thẩm định trình UBND TP.

Giao UBND Q.1 và Q.3 tạo điều kiện cho doanh nghiệp khảo sát trong phạm vi địa bàn Quận.

Đối với công ty IPPLUS, ông Tuyến yêu cầu công ty này tự nguyện thỏa thuận thực hiện đề án, sau khi được phê duyệt đảm bảo hiệu quả.

Đồng thời, làm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia đề án, thời gian thử nghiệm, hình thức công bố cho người dân biết để sử dụng, cam kết đảm bảo chất lượng, trình đề án chi tiết cho UBND TP trong tháng 10 năm nay.

quan tâm MAI HOA
Top