Chuyên Mục
So sánh Virtual Reality và ​Augmented Reality Nhịp sống số

So sánh Virtual Reality và ​Augmented Reality

TUẤN LINH - MINH HUYỀN 23-03-2016 16:48

TTO - Với AR, người dùng có thể tiếp tục tương tác với thế giới thực trong khi vẫn đang tương tác với các đối tượng ảo xung quanh họ. Với VR, người dùng được tách biệt từ thế giới thực khi đang đắm mình trong một thế giới hoàn toàn ảo.

Xem thêm
Top