Chuyên Mục
Cắt sóng nửa tháng vẫn chưa được 
hỗ trợ đầu thu Nhịp sống số

Cắt sóng nửa tháng vẫn chưa được 
hỗ trợ đầu thu

TRƯỜNG TRUNG 15-11-2015 15:04

TT - Dù tại TP Đà Nẵng chính thức tắt sóng truyền hình tương tự (analog) chuyển sang số hóa truyền hình được nửa tháng nhưng đến nay gần 6.000 hộ dân bị ảnh hưởng ở Quảng Nam vẫn chưa biết đến bao giờ mới được hỗ trợ đầu thu theo quy định 
Nhà nước.

Đà Nẵng bắt đầu số hóa truyền hình Nhịp sống số

Đà Nẵng bắt đầu số hóa truyền hình

TRƯỜNG TRUNG 18-06-2015 08:24

TT - Ba kênh truyền hình analog VTV Đà Nẵng, VTV6 và kênh DTR1 tại Đà Nẵng sẽ tắt sóng từ ngày 1-7. Các kênh truyền hình khác bao gồm: VTV1, VTV2, VTV3, VTV9, DRT2, VTC1, VTC9 sẽ tắt sóng analog vào ngày 30-9.

Xem thêm
Top